BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ

(Lưu ý: Chi phí thay đổi LÊN hoặc XUỐNG tùy theo mục tiêu và yêu cầu của quý khách)

Bảo vệ

7,5 – 8 triệu / tháng

Ca 8 – 10 tiếng 

1 nhân viên / 1 ca

Đổi người trong 24 giờ nếu có yêu cầu

Lý lịch nhân thân tốt

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

8,5 – 9 triệu / tháng

Ca 12 tiếng 

1 nhân viên / 1 ca

Đổi người trong 24 giờ nếu có yêu cầu

Lý lịch nhân thân tốt

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

11 – 12 triệu / tháng

Ca 16 tiếng 

1 nhân viên / 1 ca

Đổi người trong 24 giờ nếu có yêu cầu

Lý lịch nhân thân tốt

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

13 – 14 triệu / tháng

Ca 24 tiếng 

1 nhân viên / 2 ca

Đổi người trong 24 giờ nếu có yêu cầu

Lý lịch nhân thân tốt

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

15 – 16 triệu / tháng

Ca 24 tiếng 

2 nhân viên / 2 ca

Đổi người trong 24 giờ nếu có yêu cầu

Lý lịch nhân thân tốt

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

MỤC TIÊU DI ĐỘNG

60K – 90K / giờ / 1 nhân viên  

Thời gian làm việc: Theo yêu cầu

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Lý lịch nhân thân tốt

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

Đổi người ngay lập tức nếu có yêu cầu

DƯỚI 1 NGÀY

90K – 110K / giờ / 1 nhân viên

Thời gian làm việc: Theo yêu cầu

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Lý lịch nhân thân tốt

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

Đổi người ngay lập tức nếu có yêu cầu

TỪ 2 – 7 NGÀY

50K – 80K / giờ / 1 nhân viên

Thời gian làm việc: Theo yêu cầu

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Lý lịch nhân thân tốt

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

Đổi người ngay lập tức nếu có yêu cầu

TỪ 8 NGÀY

40K / giờ / 1 nhân viên

Thời gian làm việc: Theo yêu cầu

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Lý lịch nhân thân tốt

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

Đổi người ngay lập tức nếu có yêu cầu

SỰ KIỆN

50K – 90K / giờ / 1 nhân viên

Thời gian làm việc: Theo yêu cầu

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Lý lịch nhân thân tốt

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

Đổi người ngay lập tức nếu có yêu cầu

YẾU NHÂN

70K – 100K / giờ / 1 nhân viên

Thời gian làm việc: Theo yêu cầu

Nhân viên được đào tạo nghiệp vụ

Lý lịch nhân thân tốt

Làm việc tất cả các ngày trong năm kể cả Lễ, Tết

Khách hàng không bị ràng buộc thời hạn hợp đồng

Đổi người ngay lập tức nếu có yêu cầu