BẢO VỆ CƠ ĐỘNG LÀ GÌ ?

NHÂN VIÊN CƠ ĐỘNG

TÌM HIỂU VỀ NHIỆM VỤ NHÂN VIÊN BẢO VỆ CƠ ĐỘNG:

– Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu thực hiện đúng nhiệm vụ, nội quy, quy định tại đơn vị mục tiêu và  đưa ra khi thực hiện nhiệm vụ.

– Lập biên bản kỹ luật, báo cáo với quản lý cấp trên khi phát hiện sai phạm trong quá trình tuần tra tại các mục tiêu.

– Sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ 24/24 các mục tiêu bảo vệ xảy ra rủi ro, nhân viên bảo vệ tại đó vắng mặt,..

– Chịu trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt như bảo vệ yếu nhân, bảo vệ vận chuyển hàng hóa, tài sản có giá trị.

Đội ngũ nhân viên bảo vệ cơ động là lực lượng không thể thiếu tại bất kì công ty bảo vệ chuyên nghiệp. Do đó, các công ty dịch vụ bảo vệ cần chú trọng đầu tư mở các lớp huấn luyện, đội ngũ bảo vệ cơ động luôn túc trực tuần tra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *